› Społeczeństwo
13:20 / 15.09.2019

Prace za pół miliona. I to nie wszystko

Prace za pół miliona. I to nie wszystko

fot. A. Fajczyk

Prawie 500 tys. zł z budżetu powiatu gostyńskiego wydano na remonty w szkołach średnich i zespole szkół specjalnych, które odbywały się w czasie wakacji. Do najważniejszych i najbardziej kosztownych można zaliczyć inwestycje wykonane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

NIespodzianka spotkała uczniów ZSO w Gostyniu, którzy po wejściu do szkoły 2 września zobaczyli odnowione schody wewnętrzne. Tam wykonano również izolację i osuszenie ścian w piwnicy. Przedsięwzięciem na dużą skalę jest też przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieców gazowych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Realizacja tej inwestycji nadal trwa. Dodatkowo odnowiono sale lekcyjne, pokój nauczycielski i przygotowano dodatkowych 5 pomieszczeń lekcyjnych, co było konieczne, ze względu na zwiększoną ilość uczniów w roku szkolnych 2019/2020 - to absolwenci tzw. podwójnego rocznika (gimnazjów i klas „ósmych” szkół podstawowych). Do prac remontowych na mniejszą skalę, wykonanych w czasie wakacji należy zaliczyć odnawianie korytarzy i klatki schodowej czy odświeżenie podłóg w salach lekcyjnych, ale też naprawa sprzętu biurowego, remont i malowanie klas oraz innych pomieszczeń szkolnych. W czasie wakacji zajęto się też konserwacją i naprawą instalacji centralnego ogrzewania czy instalacji wodno-kanalizacyjnej w szkołach. Większość prac w instytucjach oświatowych systemem gospodarczym realizowali pracownicy szkoły oraz pracownicy techniczni Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Czytaj o remontach szkół, prowadzonych przez gminę Gostyń - KLIK

Wykonawców większych zadań wyłaniano poprzez zapytania ofertowe oraz przetarg nieograniczony. Fakt, że wakacje już za nami nie świadczy o tym, że samorząd powiatowy zakończył prace remontowe w szkołach. Do ich realizacji chce wykorzystać jeszcze okres jesienny. Wtedy przewidziano modernizację dachu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, co będzie kosztowało ok. 40 tys. zł netto) oraz naprawę dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (za ok. 15 tys. zł). Ponadto w ZSOiZ w Krobi planowane jest założenie dylatacji na ścianach łączących przybudówkę ze szkołą (koszt ok. 3 tys. zł).

Łączna kwota wydana z budżetu powiatu gostyńskiego na remonty w szkołach średnich i Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziuw wynosi dokładnie 497 376 zł.Wykaz prac remontowych, wykonanych w czasie wakacji w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy:

ZSO Gostyń – remont instalacji wodociągowej, remont drzwi wejściowych, remont schodów wewnętrznych oraz wykonanie izolacji i osuszenie ścian w piwnicy, konserwacja podłóg na korytarzu. Koszt ok. 154 663 zł

 

ZSR Grabonóg – remonty z zakresu odnowienia korytarzy i klatki schodowej w głównym budynku, drobne naprawy w gabinecie dyrektora oraz wicedyrektora. Koszt ok. 8 500 zł
 

ZSS Brzezie – odświeżenie podłóg w salach lekcyjnych, naprawa sprzętu biurowego, remont i malowanie klas oraz innych pomieszczeń szkolnych, konserwacja i naprawa instalacji C.O., instalacji wod-kan . Koszt ok. 19 500 zł

ZSOiZ Krobia - przebudowa, wymiana oraz naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa instalacji C.O., instalacji wod-kan., remont i malowanie klas oraz innych pomieszczeń szkolnych, bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, remont schodów przy bocznym wejściu, remont auli – cyklinowanie oraz lakierowanie. Koszt ok. 59 319 zł

ZSZ Gostyń – przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieców gazowych, remont pomieszczeń lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, przygotowanie dodatkowych 5 klas lekcyjnych, konserwacja i naprawa instalacji C.O., instalacji wod-kan. Koszt 255 394 zł

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%